Digitale Modes

Digitale modes nemen steeds meer de overhand op de banden voor de radio-amateur. Een vloek of een zegen? Daar lopen de meningen over uiteen. Zelf vind ik het een mooie aanvulling op SSB. In phone werken lukt vaak niet als je niet veel plaats hebt voor een antenne en beperkt bent in je vermogen. Als de propagatie het dan ook nog eens laat afweten zal je toch blij kunnen zijn dat je met behulp van de computer wat piepjes kunt produceren en die uitgezonden worden en toch nog op enkele plekken ontvangen worden.

Digitale modes zijn een combinatie van de computerhobby met de hobby van een zendamateur en loopt eigenlijk van CW tot DMR.

Op deze subsite behandel ik in het kort de meest gangbare digitale modes zoals FT8, PSK, RTTY, FT4, C4FM en DMR.

Frequenties digitale computermodes

PSK

160m 1.838
80m 3.580
40m 7.040
30m 10.141
20m 14.070
17m 18.098
15m 21.070
12m 24.920
10m 28.070 28.120
6m 50.305

RTTY

80m 3.590
40m 7.043
30m 10.143
20m 14.080
17m 18.105
15m 21.080
12m 24.925
10m 28.080
6m 50.600

JT65

160m 1.838
80m 3.570
40m 7.076
30m 10.138
20m 14.076
17m 18.102
15m 21.076
12m 24.917
10m 28.076
6m 50.310

JT9

160m 1.839
80m 3.572
40m 7.078
30m 10.140
20m 14.078
17m 18.104
15m 21.078
12m 24.919
10m 28.078
6m 50.312

FT8

160m 1.840
80m 3.573
40m 7.074
30m 10.136
20m 14.074
17m 18.100
15m 21.074
12m 24.915
10m 28.074
6m 50.313

 

FT 4

160m onbekend
80m 3.568
40m 7.047
30m 10.140
20m 14.080
17m 18.104
15m 21.140
12m 24.919
10m 28.180
6m 50.318