Digitale Modes

Digitale modes nemen steeds meer de overhand op de banden voor de radio-amateur. Een vloek of een zegen? Daar lopen de meningen over uiteen. Zelf vind ik het een mooie aanvulling op SSB. In phone werken lukt vaak niet als je niet veel plaats hebt voor een antenne en beperkt bent in je vermogen. Als de propagatie het dan ook nog eens laat afweten zal je toch blij kunnen zijn dat je met behulp van de computer wat piepjes kunt produceren en die uitgezonden worden en toch nog op enkele plekken ontvangen worden.

Digitale modes zijn een combinatie van de computerhobby met de hobby van een zendamateur en loopt eigenlijk van CW tot DMR.

Op deze subsite behandel ik in het kort de meest gangbare digitale modes zoals FT8, PSK, RTTY, FT4, C4FM en DMR.

Frequenties digitale computermodes

PSK

160m1.838
80m3.580
40m7.040
30m10.141
20m14.070
17m18.098
15m21.070
12m24.920
10m28.070 28.120
6m50.305

RTTY

80m3.590
40m7.043
30m10.143
20m14.080
17m18.105
15m21.080
12m24.925
10m28.080
6m50.600

JT65

160m1.838
80m3.570
40m7.076
30m10.138* niet toegestaan in nl
20m14.076
17m18.102
15m21.076
12m24.917
10m28.076
6m50.310

JT9

160m1.839
80m3.572
40m7.078
30m10.140
20m14.078
17m18.104
15m21.078
12m24.919
10m28.078
6m50.312

FT8

160m1.840
80m3.573
40m7.074
30m10.136* niet toegestaan in nl
20m14.074
17m18.100
15m21.074
12m24.915
10m28.074
6m50.313
  • op de 30 meter band is data volgens de wet alleen toegestaan tussen 10.140 en 10.150 MHz, hou hier rekening mee want het AT kan hierop handhaven.

FT 4

160monbekend
80m3.568
40m7.047
30m10.140
20m14.080
17m18.104
15m21.140
12m24.919
10m28.180
6m50.318